Poplatky

Informace pro poplatníky místních poplatků

Poplatek za svoz komunálního odpadu: 

  • Základní sazba poplatku činí 660,- Kč za poplatníka viz OZV 3/2023 

Poplatek za psa:

Poplatek je možné  zaplatit v hotovosti na pokladně Úřadu městyse Budišov, nebo převodem na účet č. 1525217389/0800.

Více informací získáte na tel.č. 568 875 891 - Radka Váňová