Zastupitelstvo městyse

Starosta

 • Petr Piňos - starosta@mestysbudisov.cz

Místostarost

 • Josef Ondráček - ondracek@mestysbudisov.cz

Radní

 • Petr Jaroš - petr.paliza@seznam.cz
 • Hana Klímová - hanako.klimova@seznam.cz
 • Mgr. Zdeněk Smrček - smrcek.zdenek@seznam.cz

 

 • Milan Doležal 
 • Ladislav Eichler
 • Bc. Lukáš Chalupa
 • Helena Kašparová
 • Ing. Radek Kliner
 • Mgr. Veronika Ležáková
 • RNDr. Zdeněk Machát
 • Bc. Barbora Mikysková
 • Bc. Miroslav Nováček
 • Ing. Roman Vašíček

Výbory a komise

Finanční výbor

 • Ustavení: 24. 10. 2022
 • Složení: Ing. Roman Vašíček (předseda), Milan Doležal, Bc. Lukáš Chalupa

Kontrolní výbor

 • Ustavení: 24. 10. 2022
 • Složení: RNDr. Zdeněk Machát (předseda), Ladislav Eichler, Bc. Miroslav Nováček