Spolky a sdružení

V Budišově působí tyto zájmové skupiny:

Ochotnický divadelní spolek

Fotbalový klub FC Budišov-Nárameč

Český svaz chovatelů - ZO Budišov

Sbor dobrovolných hasičů Budišov

Výbor:

Starosta Pavel Tesař, zástupce starosty Jiří Ondráček, velitel Martin Netík, Jednatel a pokladník Jaroslav Tesař
Členové výboru Bohumil Borůvka, Jiří Volavka, Luboš Borůvka

Z historie:

Dobrovolný sbor hasičský v Budišově založil roku 1890 ředitel velkostatku Emil Silvestr. Prvním předsedou sboru byl JUDr. Richard svob. pán Baratta-Dragono, náčelníkem panský zahradník Josef Gaube a jednatelem učitel František Strnad.
V roce 1891 byla posvěcena hasičská budova se soškou sv. Floriána.
Od roku 1919 byl starostou sboru Václav Chyba, od roku 1928 Josef Machát, od roku 1936 Karel Machát.
Roku 2011 měl sbor 27 členů, 13 členů jednotka PO na poplach.

Sbor dobrovolných hasičů Mihoukovice

Sbor byl založen 26. června 1932. 20. 9. 1992 byla slavnostně otevřenahasičská zbrojnice.

Sokol Budišov

Založen roku 1913, roku 1922 byla postavena sokolovna a 15. 7. 1923 veřejně otevřena. Roku 1928 bylo otevřeno sokolské kino.

Myslivecký spolek Budišov

Předseda sdružení Milan Doležal, myslivecký hospodář Alois Dítě, finanční hospodář Petr Piňos.
Počet členů spolku v roce 2018 byl 20, výměra pronajaté společenstevní honitby je necelých 1200 ha.

Český svaz včelařů - ZO Budišov

Výbor:

Předseda Jiří Černý, místopředseda Josef Syrový, jednatel Ing. Milan Tomandl pokladník Ing. Stanislav Maštalíř
členové výboru Rudolf Matoušek a Lubomír Doležal.

Z historie:

V roce 1960 byla v Budišově založena nová organizace českých včelařů. Původně se tato organizace měla skládat z obcí Budišov, Tasov, Rudíkov, Nárameč, Přeckov, Vlčatín, Nový Telečkov, Oslavička, Kamenná, Klementice, Rohy, Pyšel a Vaneč. Při předběžném jednání s těmito obcemi Pyšel a Vaneč účast v nově vznikající organizaci odřekly s tím, že zůstanou ve stávající ZO Náměšť nad Oslavou.
První schůze včelařů jmenovaných obcí se konala 29. 5. 1960, kdy byli také zvoleni členové výboru:
Předseda Josef Slabý, místopředseda Ludvík Černý, jednatel Ladislav Pavlíček, pokladník Karel Pavlas, revizní komise Alois Kuřátko a Jan Šoukal. Okresním důvěrníkem byl zvolen Jaromír Pospíšil.
Takto vznikla vůbec první budišovská organizace s 50 členy a 428 včelstvy, z toho 52 včelstev od JZD Nárameč, Rudíkov, Oslavička a Nový Telečkov.

Budišovské ženy a jejich příznivci

Neformální sdružení budišovských žen a jejich příznivců, organizující různé akce při rozličných příležitostech (masopust, čarodějnice, svátek dětí, dýňobraní, Mikuláš apod.)