Současnost městyse

Administrativní uspořádání

Budišov, městys, do 10. 10. 2006 obec, dříve městečko (1538)
Místní části Budišov, Mihoukovice

Kraj Vysočina

Okres: Třebíč
Obec s rozšířenou působností: Třebíč
Pověřený obecní úřad: Třebíč
Farnost: Budišov u Třebíče
Finanční úřad: Třebíč
Karastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Třebíč
Pozemkový úřad: Třebíč
Stavební úřad: Třebíč
Matrika: Budišov
Policie ČR - obvodní oddělení Třebíč

Poloha

10 km severovýchodně od Třebíče, 480 m nad mořem

Od 15°58'36˝ v. d. do 16°03'01˝ v. d. od Greenwiche, od 49°15'03˝ s. š. do 49°17'28˝ s. š.

Rozloha (ha, 2017)

Katastrální území 1330, orná půda 777, zahrady 32, ovocné sady 8, travní plochy 107, chmelnice a vinice 0, lesní pozemky 279 ha, rybníky a vodní nádrže 23, toky přírodní a umělé 3, zastavěné plochy 23, silnice 13, ostatní komunikace 23, jiné plochy 42.

Znak, prapor a pečeť

Znak městyse Budišov                Prapor městyse                  Pečeť městyse

Znak podle privilegia Ferdinanda I. ze dne 14. 9. 1538: „Štít červený, v němž jest věž žlutá s černými vraty a modrým krovem a ve středu té věže štít bílý, přes kterýž jest v prostředku na zdýl štrych červený“.

Prapor podle udělení Poslaneckou sněmovnou PČR ze dne 21. 1. 2002: „Červeno-žlutě čtvrcený list. V horním žerďovém poli žlutá kvádrovaná věž s černými vraty, čtyřmi černými čtvercovými okny vedle sebe a modrou valbovou střechou se dvěma žlutými odvrácenými praporky. Na věži bílý štítek s červeným kůlem. Poměr šířkyk délce listu je 2 : 3.“

Pečetidlo z roku 1540 o průměru 33 mm má štít s prohnutými boky, dole zakulacený. Letopočet 1540. Kolem nápis BUDISSOW.MIESTECZKO.S

Obyvatelstvo

Počet domů (2017 podle KN): domy s číslem popisným 446, budovy s číslem evidenčním 97, budovy bez č. p. a rozestavěné 139

Počet obyvatel (2016 - ČSÚ): 1191

Horopis

Křižanovská vrchovina, část Českomoravské vrchoviny
Nejvyšší bod katastrálního území: Brdce 538 m
Nejnižší bod katastrálního území: Kundelovský potok na hranici se Studnicemi 421 m

Vrcholy: Brdce (západní 538 m, střední 535 m, východní 523 m), Kněžský kopec 508 m, Nožičkův kopec 491 m, Šibeniční vrch 480 m

Nadmořské výšky důležitých objektů Budišova:

kostel (nivelační značka) 492,85 m, kostel (ochoz věže) 512 m, zámek (n. z.) 461,26 m, zámek (vstup) 463 m, bývalá pošta (n. z.) 482,37 m, restaurace U Kazdů (n. z.) 487,97 m, železniční stanice (n. z.) 483,72 m, úřad městyse (vstup) 485 m, základní škola (vstup) 473 m, zemědělské družstvo (vjezd) 475 m, bývalý hostinec v Rejdůvni (vchod) 455 m, hasičská zbrojnice v Mihoukovicích (vchod) 476 m, autobusová zastávka v Kundelově 442 m.

Vodopis

Nejdelší toky na území Budišova (km):
Kundelovský potok 3,6 (k ústí do Oslavy 6,0), potok Na výhonech - Na záponě 2,8, potok z Hastrmánku do Kundelovského rybníka 1,9, potok V jalovčí 1,7, potok Pod humny 0,9

Rybníky (m²):
Pyšelák 123403, Kundelovský rybník 20742, Nový rybník 18434, nádrž u ZD 13761, Skalka 12166, Motouz 11242, Pyšeláček 9128, Kuchyňka 5150, Kanál 2928, rybník Na výhonech 2842, Pivovárek 2629, Jeřábek 2309, rybník v zámeckém parku 1601, rybník v Mihoukovicích dole cca 1500, Pekařák 1237, Hastrmánek 953, jezírko v zámeckém parku u sfing 676, rybník Nad Lepnou 518, rybník v Mihoukovicích nahoře cca 300