Czech POINT

Městys Budišov se zapojil do projektu Czech POINT

Czech POINT Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál - je projektem, který bude sloužit občanům k získání ověřených výstupů z informačních systémů.
V praxi to znamená, že na matrice Úřadu městyse Budišov získají občané na počkání úředně ověřené výpisy z katastru nemovitostí, z obchodního rejstříku, ze živnostenského rejstříku a z rejstříku trestů...
Díky službě Czech Point mohou občané získat na jednom místě a prakticky okamžitě ověřené výstupy, pro něž museli na čtyři různá místa.

Za vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy dle položky 3 písmeno d zákona 634/2004 Sb. (o správních poplatcích)

  • za první stránku - 100 Kč
  • za každou i započatou stránku - 50 Kč
  • za výpis z rejstříku trestů  - 100 Kč