Orientační mapy

Přehledná mapa městyse 1: 5 000
Vyhotovila fa Geoding, s. r. o.

mapa Budišov

 

 

 

 

 

 

 

Mapa Budišov (5.46 MB)

Turistická mapa okolí městyse 1 : 25 000 (výřez)
Vyhotovila fa Geodézie On Line, s. r. o.

Turistická mapa okolí Budišova

 

 

 

 

 

 

Přehledná mapa Budišova 1: 2 880 z roku 1979

Přehledná mapa Budišova 1979