#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Obsah

Mapy

 

Už odedávna si člověk znázorňoval situaci ve svém okolí a posléze i jinde na materiálech, které měl k dispozici. Tak vznikaly náčrtky tvaru zemského povrchu na všem, na co se dalo kreslit. Vznik map tak, jak je v podstatě známe dodnes, se ale datuje do 16. století, kdy začaly vznikat první skutečné mapy, korunované roku 1665 monumentálním dílem Joanna Blaeua Atlas Maior.

V něm však chybí podrobná mapa Čech i Moravy. Mapa Čech Mikuláše Klaudiána pochází z roku 1518, ale ještě neobsahuje Moravu. Tu zobrazil jako první Pavel Fabricius roku 1569.

Od té doby vznikalo mnošství map. Na našich stránkách se můžete podívat, jak Budišov a okolí vypadaly na mapách od 16. století až donedávna.

Katastrální a další mapy s pěknou možností ovládat průhlednost vrstev najdeme v odkazu Mapový portál.

Dnešní stav je zobrazen v odkazu Orientační mapy.

Staré mapy Budišova jsou v sekci Staré mapy - Budišov.

Okolí městyse na starých mapách lze najít v sekci Staré mapy - okolí.

V současné době zažíváme nebývalý rozvoj kartografie. Moderní technologie (ortofotomapy, GPS a podobné systémy, informační systémy i internet) přispěly k tomu, že na svém počítači může každý mít poměrně aktuální stav terénu až do největších podrobností (větší květináč či dopravní značky).

Přesvědčit se můžeme v odkazech Mapy na webu.

Rozvoj informačních technologií a tvorby databází spěje k dokonalému geografickému informačnímu systému, kdy už nebudou mapy potřebné (zůstanou pouze pro jejich grafický vzhled jako umělecká díla), neboť už budou všechny prostorové a mnoho faktických informací dostupné v mobilních telefonech, pokud jim ten název ještě zůstane, neboť už dnes začíná být telefonování v menšině oproti dalšímu využití.