#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Stavební úřad 

Ode dne 31. 7. 2022 byla Úřadu městyse Budišov odejmuta působnost obecného stavebního úřadu.

Pro výkon působnosti zaniklého obecného stavebního úřadu se určuje od 1. 8. 2022 Městský úřad Třebíč.

- viz Nařízení Kraje Vysočina ze dne 28. června 2022. 

Nařízení Kraje Vysočina č. 1/2022

Silniční správní úřad

  Úřad městyse Budišov tel. 568 875 891

 

Vzory používaných žádostí

Žádost o připojení na komunikaci Městys Budišov

Žádost o komunikační napojení

Žádost o zvláštní užívání