#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Stavební úřad

DOVOLENÁ

27.-31.7.2020

 

Ing. Kristýna Hortová: hortova@mestysbudisov.cz  tel. 568 875 891
  stavebniurad@mestysbudisov.cz  

 

V obcích Kojatín a Budišov proběhne v následujícím období revize katastrálního operátu podle § 35 katastrálního zákona

 

Bezplatná služba pro stavebníky

http://vyjadreni.kr-vysocina.cz

 

Vzory používaných žádostí stavebního úřadu

Formuláře žádostí podávaných na stavební úřad naleznete na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj na níže uvedeném odkazu

http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Stavebni-pravo/Pravo-a-legislativa-(1)/Stavebni-zakon/Novelizace-vyhlasky-c-503-2006-Sb-(1)

 

http://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Stanoviska-a-metodiky/Uzemni-rozhodovani-a-stavebni-rad/Kolaudace-RD-po-novele-SZ

 

Ochrana obyvatel před ozářením z přírodních zdrojů záření ve stavbách

Protiradonová prevence u novostaveb

Metodika k hluku pro stavebníky

Systém stavebně technické prevence

 

Silniční správní úřad

Ing. Kristýna Hortová: hortova@mestysbudisov.cz  tel. 568 875 891
  stavebniurad@mestysbudisov.cz  

 

Vzory používaných žádostí

Žádost o připojení na komunikaci Městys Budišov

Žádost o komunikační napojení

Žádost o zvláštní užívání