#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Stavební úřad 

Z důvodu personálního neobsazení je ke dni 01. 06. 2022 zahájen proces odejmutí působnosti stavebního úřadu Městyse Budišov.            

   

  

  stavebniurad@mestysbudisov.cz
tel. 568 875 891
     

 

Bezplatná služba pro stavebníky

http://vyjadreni.kr-vysocina.cz

 

Vzory používaných žádostí stavebního úřadu

Formuláře žádostí podávaných na stavební úřad naleznete na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj na níže uvedeném odkazu

https://www.mmr.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/pravo-a-legislativa/stavebni-zakon/novelizace-vyhlasky-c-503-2006-sb-(1)

 

 

http://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Stanoviska-a-metodiky/Uzemni-rozhodovani-a-stavebni-rad/Kolaudace-RD-po-novele-SZ

 

Ochrana obyvatel před ozářením z přírodních zdrojů záření ve stavbách

Protiradonová prevence u novostaveb

Metodika k hluku pro stavebníky

Systém stavebně technické prevence

 

Silniční správní úřad

 
  stavebniurad@mestysbudisov.cz
tel. 568 875 891
     

 

Vzory používaných žádostí

Žádost o připojení na komunikaci Městys Budišov

Žádost o komunikační napojení

Žádost o zvláštní užívání