#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Stavební úřad 

Z důvodu personálního neobsazení je ke dni 01. 06. 2022 zahájen proces odejmutí působnosti stavebního úřadu Městyse Budišov.     

 

Ode dne 31. 7. 2022 byla Úřadu městyse Budišov odejmuta působnost obecného stavebního úřadu.

Pro výkon působnosti zaniklého obecného stavebního úřadu se určuje od 1. 8. 2022 Městský úřad Třebíč.

- viz Nařízení Kraje Vysočina ze dne 28. června 2022. 

Nařízení Kraje Vysočina č. 1/2022

      

   

  

  stavebniurad@mestysbudisov.cz
tel. 568 875 891
     

 

Bezplatná služba pro stavebníky

http://vyjadreni.kr-vysocina.cz

 

Vzory používaných žádostí stavebního úřadu

Formuláře žádostí podávaných na stavební úřad naleznete na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj na níže uvedeném odkazu

https://www.mmr.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/pravo-a-legislativa/stavebni-zakon/novelizace-vyhlasky-c-503-2006-sb-(1)

 

 

http://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Stanoviska-a-metodiky/Uzemni-rozhodovani-a-stavebni-rad/Kolaudace-RD-po-novele-SZ

 

Ochrana obyvatel před ozářením z přírodních zdrojů záření ve stavbách

Protiradonová prevence u novostaveb

Metodika k hluku pro stavebníky

Systém stavebně technické prevence

 

Silniční správní úřad

 
  stavebniurad@mestysbudisov.cz
tel. 568 875 891
     

 

Vzory používaných žádostí

Žádost o připojení na komunikaci Městys Budišov

Žádost o komunikační napojení

Žádost o zvláštní užívání