#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Mapy na webu

 

Na různých internetových stránkách je možné najít mnoho map pro orientaci, turistiku i poučení. Zde je jich několik:

Mapy.cz
Nejpoužívanější mapový portál v ČR, mapy Česka a Evropy

Mapy iDNES.cz
Mapa Evropy, Česka a turistické mapy na iDNES

Mapy Google

 

Nejpoužívanější mapový portál na světě, umožňuje virtuální prohlídky řady míst

 

Google Earth
Zde je možné nainstalovat na počítač virtuální svět

Geoprohlížeč ČÚZK
Kompletní přehled map České republiky na Geoportálu Českého úřadu geodetického a katastrálního, obsahuje katastrální mapy, základní mapy 1 : 10 000 a 1 : 50 000, státní mapu 1 : 5 000, ortofotomapu, mapu zeměpisných jmen, správního členění České republiky, geodetických bodových polí, digitální mapy ZABAGED (Základní báze geodetických dat) s další, vše v různých vrstvách, včetně kladů mapových listů a množství dalších informací.
Pro odborníky neocenitelný pomocník, pro laiky zajímavý zdroj poučení o geodézii a kartografii.

Geologická mapa ČR
Geologická mapa České republiky na serveru geologicke-mapy.cz.