Staré mapy - Budišov

Budišov na starých mapách

Podrobné mapování zemského povrchu v našich zemích začalo v roce 1764-1783 tzv. 1. vojenským mapováním (Josefským) v měřítku 1 : 28 800. V letech 1836-1852 následovalo 2. vojenské mapování (Františkovo), opět v měřítku 1 : 28 800, zobrazené i na serveru mapy.cz. Zde již probíhala měření. Na Moravě a ve Slezsku v letech 1876-1878 a v Čechách v letech 1877-1880 probíhalo 3. vojenské mapování v měřítcích 1 : 25 000 a 1 : 75 000.
Mezitím (v letech 1824-1836 na Moravě a ve Slezsku a v letech 1826-1843) vznikaly mapy stabilního katastru v měřítku 1 : 2 880, které byly pořízeny již zcela na základě více či méně přesného měření.

Zde si ukážeme výřezy z map vojenského mapování a malou ukázku mapy stabilního katastru.

Zdroj map vojenského mapování: Laboratoř geoinformatiky Fakulta životního prostředí Univerzity J.E.Purkyně

  • 1st (2nd ) Military Survey, Section No. xy, Austrian State Archive/Military Archive, Vienna
  • Laboratoř geoinformatiky Univerzita J.E. Purkyně - http://www.geolab.cz
  • Ministerstvo životního prostředí ČR - http://www.env.cz

1. vojenské mapování, list mapy č. 62

1. vojenské mapování

Tady můžeme vidět zámek (Schloss), Spálený dvůr (Spaleny) a Doubravu, tehdy označovanou jako hájovna (Häger Haus) Mernia.

2. vojenské mapování, list mapy 9-II

2. vojenské mapování

Zde je už například Nový rybník (Nau T.), Motouz (Motaus T.), Kundelovský i Skalka, po Pyšeláku ještě ani památka, ale Holeje (Amalienhof) tu jsou, přestože se tak zatím jmenuje jen les (Holey W.) Doubrava se již jmenuje Dobrowa, Topol je zatím Karls Hof a je tu i Náramečský mlýn. Jsou tu i Brdce (Brcy Wald) i Kněžský kopec (Pfaffen B.)

3. vojenské mapování 1 : 25 000, list mapy 4256/3

3. vojenské mapování 1 : 25 000

Na této mapě zaujme absence rybníka Motouz, který tedy zřejmě neexistoval už v polovině 19. století. Název Topol již tu je, i když v závorce s původním názvem. Doubrava již má dnešní jméno a v Holejích je napsáno Holejský.

Mapa stabilního katastru z roku 1835 - střed Budišova

Zdroj: © ČÚZK

 mapa stabilního katastru 1835

Na podkladě takové téměř 200 let staré mapy vznikaly katastrální mapy, z nichž některé se pro zobrazení nemovitostí používají dodnes.

1844 Special Karte der Margrafschaft Maehren

Zdroj: Digitální knihovna map Vědecké knihovny v Olomouci

1844 Special Karte

Mapa je složena ze dvou listů, vlivem meridiánové konvergence vznikla mezírka. Tady na první pohled zaujme zámek Jagdschloss u Pozďatína, kterým dříve byla pozďatínská hájovna.

30. léta 20. století ČSR - mapa železniční

Zdroj: Elektronická databáze českého vojenského opevnění

30. léta ČSR

ČSR - mapa železniční 1 : 75 000. Zde jsou i nadmořské výšky správně.