#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

PLATNÉ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY  MĚSTYSE BUDIŠOV

 

 

číslo

 

název předpisu

schváleno

platnost

nabytí účinnosti

OZV č. 1/2017 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřrjného pořádku 08. 03. 2017 30. 03. 2017 30. 03. 2017
OZV č. 2/2017 o době nočního klidu 08. 03. 2017 30. 03. 2017 30. 03. 2017

OZV č. 1/2020

o zrušení obecně závazných vyhlášek 

25. 06. 2020

19. 07. 2020

18. 07. 2020

OZV 2/2020

Požární řád městyse

25. 06. 2020

19. 07. 2020

18..07. 2020

OZV č. 3/2020

kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v městysi Budišov a vymezujíí prostory pro volné pobíhání psů 

10. 09. 2020

04. 11. 2020

03. 11. 2020

OZV č. 4/2020

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse Budišov

10. 09. 2020

04. 11. 2020

04. 11. 2020

OZV č. 1/2023 

kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy

 

05. 06. 2023

 

20.06.2023

 

20.06.2023

 

OZV č. 2/2023  o zrušení obecně závazné vyhlášky 05. 06. 2023 20.06. 2023 31. 12.2023
OZV č. 3)2023  o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 13. 12. 2023 30. 12. 2023 01. 01. 2024
OZV č. 4/2023  o místním poplatku ze psů 13. 12. 2023 30. 12. 2023 01. 01. 2024
OZV č. 5/2023  o zrušení obecně závazných vyhlášek 13. 12. 2023 30. 12. 2023 01. 01. 2024