#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

PLATNÉ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY  MĚSTYSE BUDIŠOV

 

 

číslo

 

název předpisu

schváleno

platnost

nabytí účinnosti

OZV č. 1/2017 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřrjného pořádku 08. 03. 2017 30. 03. 2017 30. 03. 2017
OZV č. 2/2017 o době nočního klidu 08. 03. 2017 30. 03. 2017 30. 03. 2017

OZV č. 01/2019

o místním poplatku ze psů

02. 12. 2019

29. 12. 2019

28. 12. 2019

 

OZV č. 1/2020

o zrušení obecně závazných vyhlášek 

25. 06. 2020

19. 07. 2020

18. 07. 2020

OZV 2/2020

Požární řád městyse

25. 06. 2020

19. 07. 2020

18..07. 2020

OZV č. 3/2020

kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v městysi Budišov a vymezujíí prostory pro volné pobíhání psů 

10. 09. 2020

04. 11. 2020

03. 11. 2020

OZV č. 4/2020

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse Budišov

10. 09. 2020

04. 11. 2020

03. 11. 2020

OZV č. 5/2020

o místním poplatku ze vstupného

03. 12. 2020

23. 12. 2020

22. 12. 2020

OZV č. 6/2020 

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

03. 12. 2020

23. 12. 2020

22. 12. 2020

OZV č. 1/2021 

o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 15. 11. 2021 21. 12. 2021 01. 01. 2022