#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Farní den v Budišově

Typ: ostatní
fd16V sobotu 15. června 2019

Farní den začal mší sv. ve 14 hodin..

Začátek patřil sportu, jen místo fotbalu se provozovalo cosi podobného nohejbalu.

fd01     fd02

Otec Jiří vzal do ruky kytaru – a pak jsme se nestačili divit. Mnoho různých hudebních žánrů nás nakonec provázelo až do pozdního večera, a protože kněz podával i ty nejznámější písně svým vlastním působivým způsobem, všichni byli velmi spokojeni, až na samotného umělce, který pak měl druhý den trochu hlasové problémy s kázáním.

fd03     fd04

V další části odpoledne nás čekal kvíz o světcích. Protože se všichni na farní zahradě nezúčastnili, kvíz byl velmi zajímavý a (až na 2–3) se jednalo o známé historické postavy, můžeme si to zkusit všichni. Texty zpracovala Blanka Trnková, v hlavních rolích budišovští farníci.

Aby bylo jasno – hádáme jména svatých, ne jména jejich představitelů (GDPR).

 

FARNÍ DEN – KVÍZ PRO VŠECHNY Každý světec je originální

Svatí jsou lidé, kteří žili stejný život jako my, měli své radosti i starosti. Neměli mimořádné podmínky pro to, aby se stali svatými, ale měli mimořádnou lásku k Bohu a k lidem. Každý světec je originální a zároveň se všichni podobají Ježíši Kristu. Tvoříme s nimi jednu velkou Boží rodinu. Nyní napříč času nás navštíví 10 světců a vašim úkolem bude podle jejich vzhledu, atributů a malé nápovědy hádat, který světec k nám přichází.

fd051          První světec: žil v 10. století, po svém otci panoval jako český kníže, nedožil se vysokého věku, a to díky panovnickým neshodám. Jeho atributy jsou dva andělé, hrozny a klasy, korouhev či kopí s praporem, orlice, kníže na koni, štít a zbroj. Jeho sochu máme i zde v Budišově a je umístěna naproti restauraci U Kazdů.

 

fd062          Druhým světcem je žena – narodila se kolem roku 1220 nedaleko Velkého Meziříčí, kde byla nedávno na náměstí odhalena její socha. Byla manželkou Havla z rodu Markvaticů, pána na hradě Lemberk. Jejími atributy jsou čtyři děti, manžel, kostel, vinná réva a břečťan, erb lvice nebo se zobrazuje jako rozdavatelka almužen chudým či ošetřovatelka nemocných, její památku v církvi slavíme 30. května.

fd073          Třetím světcem je cizinec, jehož svátek slavíme 31. ledna. Narodil se a žil v 19. století v dnešní Itálii. Stal se knězem, shromáždil kolem sebe mnoho mladých lidí, kteří neměli kam jít, postaral se o jejich bydlení, práci a školu Stal se zakladatelem kongregace salesiánů, kteří se v dnešní době věnují mládeži. (Atributy: kněžské roucho, ve společnosti chlapců.)

 

fd084          Další světice - narodila se kolem roku 860. Provdána za knížete Bořivoje. Se svým mužem prožívala starosti, s horlivostí se snažila žít podle evangelia a za vše se modlila. S Bořivojem snad měli tři syny a tři dcery, avšak ve známost vešli jen Spytihněv a Vratislav. Bořivoj vystavěl na Levém Hradci kostel zasvěcený sv. Klimentu, kde jsme byli na farním výletě před dvěma roky. (Atributy: knížecí koruna, závoj nebo šála.)

fd09 5             Dalším světcem je mučedník minulého století, jde o polského mučedníka. Byl knězem a členem františkánského řádu. Jako misionář působil v Japonsku a pak byl v rodné zemi představeným kláštera. V r. 1941 v koncentračním táboře v Osvětimi obětoval svůj život za spoluvězně, otce rodiny. (Atributy: dvě koruny, kříž, Panna Maria, pruhovaný oděv s číslem 16670, vězeň, zeměkoule.)

 

fd106          Další světicí je Francouzka – ve svých 14 letech byla prosit papeže o výjimku, aby mohla vstoupit do Karmelitánského kláštera. Řeholní sliby složila v r. 1890 a při kanonické zkoušce prohlásila: „Přišla jsem zachraňovat duše a zvláště modlit se za kněze.“ Celý život si uvědomovala svoji nepatrnost a velkou radostí byly pro ni v Bibli místa, upozorňující na velkou Boží lásku vůči maličkým. Zemřela ve 25 letech na tuberkulózu v r. 1897. V roce 1997 byla prohlášena za učitelku církve. (Atributy: růže, karmelitka.)

fd117             Sedmým světcem je muž, jehož svátek slavíme 16. května. Narodil se poblíž Plzně kolem roku 1345 jako syn soudce. Hájil práva církve a její svobodu proti zvůli krále Václava IV. a zakusil za to od něj mnohá bezpráví. Jeho sochu máme v parku pod kostelem a je vyobrazen v presbytáři našeho kostela. (Atributy: hvězdy kolem hlavy, jazyk, kněz, kotva, kříž, most, palma, ryba, řeka.)

 

fd128          Tato světice pocházela ze známého panovnického roku v Čechách. Jako královskou dceru ji chtěli několikrát provdat nejen za krále, ale i za císaře. Ona však dala přednost Kristu a chudobě. Založila špitální bratrstvo, starala se o nemocné. Zemřela r. 1282 s pověstí svatosti. K jejímu svatořečení došlo až ke konci 20. století, 30. výročí události si letos připomeneme. (Atributy: almužna, klariska, koruna, kostel, nemocný, žebrák.)

fd139          Tento světec se narodil r. 1182 v rodině bohatého italského obchodníka, ale z lásky ke Kristu všechno opustil a rozhodl se pro život v církvi v absolutní chudobě. Založil nový řád „Menších bratří“ (Minoritů). Nejvyšší hodnotou v jeho životě byla láska. S ní souvisel i jeho soulad s přírodou. Byl obdařen stigmaty, ke konci svého života oslepl. (Atributy: beránek, bořící se dům, krucifix, lebka, lilie, ptáci, říšské jablko, serafín, stigmata, vlk, zeměkoule.)

fd1310           Poslední světice – panna a mučednice, patří ke čtrnácti svatým pomocníkům, kteří byli voláni zvláště v těžkých chvílích, v minulosti například při morových epidemiích. Jejich společná památka se slaví 4. prosince. Narodila se v druhé polovině 3. století, jako jediná dcera v rodině bohatého kupce. Pravděpodobně sťata mečem za vlády císaře Galeria během pronásledování křesťanů kolem roku 305. Atributy dělo, kalich (často s hostií), kniha, meč, paví pera, věž (s třemi okny); bývá vyobrazována ve společnosti dalších 13 pomocníků v nouzi. V budišovském kostele je tato světice vyobrazena na jednom z obrazů visících v presbytáři a má cosi do činění s pyšelským kostelem.

Ještě jednou se podívejte a můžete hádat.

fd15     fd16

 

Ještě jeden test – Who is who? Odpověď hned obrazem, jména nebudou (GDPR).

fd17     fd18

Fotbal přece jen nakonec byl…

fd19     fd20     fd21

Večer mohli zájemci absolvovat koncert ve farním kostele. Dvě členky farnosti uvedly několik skladeb na varhany a violoncello, za což byly odměněny v Budišově netradičním standingem.

fd22     fd23     fd24      fd25      fd26

Zúčastnil se i zástupce (téměř) sousední farnosti a účinkoval i kombajn na opékání párků.

fd27      fd28

Následující čtvrtek 20. června se ti, co ještě mohli, zúčastnili průvodu Božího Těla.

fd29      fd30

foto  Ladislav Dokulil a Jiří Švaříček

P. S.: Odpovědi na otázky v testu najdete pod jedním z nejdůležitějších letopočtů v historii městečka Budišova, které končí (jak jinak) osmičkou. Kdo si nepamatuje tento rok, musí hledat, až najde.

Tak zkuste:

1298   1318   1398   1438   1448   1498   1518   1538   1658   1668   1728   1758

 

Pokud již znáte odpovědi, můžete si přečíst více o jednotlivých světcích, např. na

http://catholica.cz

 

 

 


Přílohy

Vytvořeno: 26. 6. 2019
Poslední aktualizace: 27. 6. 2019 07:21
Autor: Správce Webu