#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Obsah

Rozhodnu

ROZHODNUTÍ

o přijetí k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2022

Č. j.: 104/2022

Ředitelka školy Bc. Michaela Večeřová, jako zástupce příslušného správního orgán rozhodla v souladu s ust. § 34 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení o žádosti přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Budišov, příspěvková organizace takto:

Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem

Registrační číslo:

 

Registrační číslo:

 

0222

přijat/a

2322

přijat/a

0322

přijat/a

2422

přijat/a

0522

přijat/a

2522

přijat/a

0622

přijat/a

2622

přijat/a

0722

přijat/a

2722

přijat/a

0922

přijat/a

2822

přijat/a

1022

přijat/a

2922

přijat/a

1822

přijat/a

3022

přijat/a

2022

přijat/a

3222

přijat/a

2122

přijat/a

3322

přijat/a

 

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 24.5. 2022 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno dne 24.5.2022 na webových stránkách školy http://www.mestysbudisov.cz/materska-skola/ aktuality. Tímto dnem začíná běžet lhůta na odvolání. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení, k odboru školství, mládeže a sportu Kraje Vysočina, prostřednictvím ředitelky školy, která toto rozhodnutí vydala.

 

V Budišově dne 24.5.2022

                                                                                                      

                                                                    

 Bc. Michaela Večeřová

ředitelka mateřské školy

 

tí o přijetí na školní rok 2022/2023