#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Mateřská škola, Budišov 306

http://msbudisov.wz.cz

 

NÁŠ CÍL - ZDRAVÉ A ŠŤASTNÉ DÍTĚ

MikulášV ziměBěh naděje

 

Mateřská škola Budišov

Mateřská škola Budišov je zapojena do projektu: 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014–2020

Název projektu: Podpora dětí, rozvoj pedagogů a spolupráce s rodiči na MŠ Budišov

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006332

Datum realizace: 1. 9. 2017 až 31. 8. 2019

 

Cíle projektu:

  • Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, resp. žáků ohrožených školním neúspěchem, vzdělávání pedagogů v oblasti osobnostního a pedagogického rozvoje a rozvoj spolupráce s rodiči žáků.

 

Aktivity projektu:

  • Podpora dětí ohrožených školním neúspěchem skrze školního asistenta v rozsahu 50% pracovního úvazku po dobu min. 14 měsíců.

  • Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ oblasti osobnostního rozvoje (1 osoba, 16 hodin), v oblasti specifik práce s dvouletými/předškolními dětmi (1 osoba, 24 hodin) a 3 bloky vzájemných návštěv a sdílení s pedagogy dalších mateřských škol.

  • Min. 1 cyklus odborně zaměřených tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ.

 

Výstupy a závěrečná informace projektu:

Informace o výstupech a shrnutí projektu bude zveřejněno na konci projektu.

 

Logo

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách

 

  • Naše mateřská škola v Budišově je dvoutřídní.

 

  • Součástí mateřské školy je školní kuchyně, kde nám paní kuchařky připravují ranní přesnídávku, oběd i odpolední svačinku.

 

  • Do mateřské školy jsou děti přijímány na základě zápisu, který se koná vždy na jaře v měsíci květnu.

 

  • Naše školka se zapojila do projektu Zdravá záda. Cvičení probíhá vždy ve středu a je prováděno proškolenou učitelkou.