#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Mateřská škola, Budišov 306

 

NÁŠ CÍL - ZDRAVÉ A ŠŤASTNÉ DÍTĚ

MikulášV ziměBěh naděje

 

Mateřská škola Budišov

Mateřská škola Budišov je zapojena do projektu: 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014–2020

Název projektu: S dětmi a pro děti 2

Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020261

Datum realizace: 1. 9. 2021 až 31. 6. 2023

 

Cíle projektu:

  • Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, resp. žáků ohrožených školním neúspěchem, vzdělávání pedagogů v oblasti osobnostního a pedagogického rozvoje a rozvoj polytechnické výuky dětí v MŠ.

 

Aktivity projektu:

  • Podpora dětí ohrožených školním neúspěchem skrze školního asistenta.

  • Projektový den ve výuce - rozoj polytechnické výuky

 

Výstupy a závěrečná informace projektu:

Informace o výstupech a shrnutí projektu bude zveřejněno na konci projektu.

 

Logo

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách

 

  • Naše mateřská škola v Budišově je od září 2021 trojtřídní

 

  • Součástí mateřské školy je školní kuchyně, kde nám paní kuchařky připravují ranní přesnídávku, oběd i odpolední svačinku.

 

  • Do mateřské školy jsou děti přijímány na základě zápisu, který se koná vždy na jaře v měsíci květnu.