#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

         

Římskokatolická farnost Budišov u Třebíče

675 03 Budišov 50

R. D. Mgr. Petr Balát, farář

tel. 732 352 830

e-mail  rkf.budisov@gmail.com

facebook   https://www.facebook.com/farnost.Budisov/


 

Od 17. června 2016 jsou v provozu nové webové stránky.

Nové stránky farností v Budišově a Pyšelu

 

VEČER CHVAL 11. ČERVNA 2016

večer chval

 

MUSICA ANIMATA 5. ČERVNA 2016 OPĚT V BUDIŠOVĚ

Mesiáš

Karel Tomek     Animata     Animata

Animata     Animata     Animata

Animata     Animata     Budišov

Animata    Animata     Karel Tomek

 

FARNÍ DEN 21. května 2016

Zahajovalo se mší sv.     Na farní zahradě zahajoval P. Jiří      občerstvení

příjezd     štípání dřeva     žehnání strojů

obecenstvo     selfie     obdivovatelé

starostové Studnic, Budišova a Pyšela     instruktáž výroby triček     hodnocení expertů

farní den     starostové Budišova, Náramče a Hodova      pozdrav z Třebíče

tombola     starosta, místostarosta, starostka, starosta, duchovní správce      farní den

hudba     farní den     soutěž

soutěž     soutěž     odjezd

tombola     tombola     tombola

do tomboly     farní den     farní den

P. Juris dorazil     tombola     speciální prémie

hudba     farní den     fotbal

hudba     farní den      obecenstvo fotbalu

družstva fotbalu i s trenérem obou     hudba     odjezd

 

ZASVĚCENÍ STUDNIC SV. FLORIÁNOVI

Den před slavností Seslání Ducha sv. se ve Studnicích konala velká slavnost.

Kaplička a vlastně celá obec se dočkala zasvěcení sv. Floriánovi, patronu hasičů.

Po hasičské slavnosti s udílením ocenění zasloužilým členům proběhla slavná mše sv., kterou sloužil Mons. ThLic. Václav Slouk, farář u kostela sv. Jakuba v Brně, děkan brněnský a kanovník Královské stoliční kapituly svatého Petra a Pavla v Brně, spolu s velkomeziříčským (a tedy i naším) děkanem P. Pavlem Šenkyříkem a budišovským (a tedy i studnickým) administrátorem P. Jiřím Polachem.

Po mši sv. promluvili starosta Studnic Ing. Libor Hort a budišovský starosta, radní Kraje Vysočina Petr Piňos.

PŘED MŠÍ SV.

studničtí hasiči     kaplička a socha sv. Floriána     podstavec sochy sv. Floriána

u kapličky     ministranti     přípravy

starosta Studnic     přípravy     před průvodem

průvod     průvod     po průvodu

MŠE SVATÁ

zahájení     čtení     varhaník

starosta a hasiči     starosta s manželkou     čtení

při mši sv.     při mši sv.     Studnice

ministranti     při mši sv.     při mši sv.

žehnání     žehnání     žehnání

PO MŠI SV.

starosta Studnic     zaplněná hráz rybníka     starosta Budišova

kaplička sv. Floriána     kapličky sv. Floriána     kaplička sv. Foriána

sv. Florián     kaplička sv. Floriána     kaplička a socha sv. Floriána

Ladislav Dokulil

 

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V BUDIŠOVSKÉ FARNOSTI

Ve dnech 2. a 9. ledna 2016 se (jak spočteno 11. ledna) vybralo téměř stejně jako v roce minulém, což je celkem dobré vzhledem k tomu, že se vybíralo brzy po Novém roce a leckdo se ještě nevrátil z návštěv.

přípravy     přípravy     přípravy

zahájení     zahájení     vybírání

počítání     počítání     spočteno

výsledky

foto Jiří Švaříček, Stanislav Bačák a Ladislav Dokulil

 

Vánoční koncert v Budišově 3. ledna 2016 v 17 hodin

P. Jiří Polach uvítal v našem diváky zaplněném kostele hudebníky ze svého rodiště

( www.charvatcane.cz )

a po několika úvodních skladbách jsme od celého sboru mohli vyslechnout Rybovu mši Hej, mistře i s koledou na závěr.

No, hodnocení bych raději nechal odborníkům, ale myslím, že by se za takové provedení nemuselo stydět leckteré profesionální těleso.

A i na ty zvony se přitom hodně vybralo.

Děkujeme všem, divákům za příspěvky za zvony a účinkujícím za nevšední zážitek a vlastně také za ty zvony (oni přispěli nejvíc).

zaplněný kostel     hudebníci     hudebníci

sbor     sbor     sbor

sbor     sbor     sbor

sbor     sbor     sbor

Ladislav Dokulil

 

PODĚKOVÁNÍ ZA ÚRODU

V neděli 27. září jsme v naší farnosti děkovali za (vzhledem k povětrnostním podmínkám snad dobrou) úrodu.

děkujeme za úrodu     děkujeme za úrodu     děkujeme za úrodu

děkujeme za úrodu     děkujeme za úrodu     děkujeme za úrodu

děkujeme za úrodu     děkujeme za úrodu     děkujeme za úrodu

děkujeme za úrodu     děkujeme za úrodu     děkujeme za úrodu

děkujeme za úrodu     děkujeme za úrodu     děkujeme za úrodu

děkujeme za úrodu

 

 

BUDIŠOVSKÁ FARNOST
MÁ NOVÉHO DUCHOVNÍHO SPRÁVCE

 

 

Od 1. srpna 2015 spravuje farnost Budišov u Třebíče P. Jiří Polach a vystřídal tak P. Pavla Kloučka a P. Jurise (Jiří Jeniš), kteří dojížděli z Osové Bítýšky. Téhož dne proběhlo v kostele a na farní zahradě rozloučení s dosavadními administrátory a přivítání nového. Poděkování patřilo i přítomnému P. Václavovi Knotkovi z Rudíkova, neboť v Budišově často vypomáhal.

Následující den, v neděli 2. srpna, sloužil nový administrátor v Budišově svou první nedělní mši v nové funkci. Začala o půl hodiny později, než ty předchozí, a o to dříve skončila, což jí na kvalitě neubralo, včetně krátké, ale velmi poučné a podnětné homilie.

Gaudeamus igitur, máme nového duchovního správce, jehož funkce nezačíná Ex.

Nezbývá, než oběma ex poděkovat za službu v uplynulém roce, která byla pro farnost nesporně velkým přínosem, a hleďme se snažit co nejvíce ulehčit novému správci jeho nelehkou službu, zbytečně jej neobtěžovat a pomáhat mu, jak jen kdo můžeme.

Více v podzimním Budišovském zpravodaji (30. září).

A konečně ty fotky (těch se do zpravodaje tolik nevejde):

sobotní mše     pokoj vám     poděkování P. Pavlovi

poděkování P. Jurisovi     přivítání P. Jiřího     poděkování P. Václavovi

strom pro kněze     P. Juris     keř pro kněze

strom pro kněze     P. Jiří     P. Juris

P. Pavel     P. Jiří před kostelem     P. Pavel před kostelem

P. Jiří v bráně     na farní zahradě    

starosta se starostkou     fotbal (kdyby to někdo nepoznal)     přivítání P. Jiřího

na farní zahradě     fotbal (kdyby to ještě někdo nepoznal)     rozloučení s P. Jurisem

P. Jiří & P. Jiří     rozloučení s P. Pavlem     i hudba byla

text a foto L. Dokulil

 

FARNÍ DEN

30. května 2015

farní den     farní den     farní den

farní den     farní den     farní den

farní den     farní den     farní den

farní den     farní den     farní den

soccer teams

 

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V BUDIŠOVSKÉ FARNOSTI

3. ledna 2015

Koledníci přišli v sobotu po Novém roce do budišovského kostela.

první instrukce     oblíct     jdeme na to?

V boční lodi osiřelým farníkům požehnal P. Václav Knotek z Rudíkova.

radostně     koledníci     P. Knotek

Koledníků bylo mnoho.

je nás moc     před kostelem     a slunce pálí jen

koledníci     koledníci     doprovod koledníků

A počasí nebylo až tak nejhorší, takže směle vyrazili.

a jdeme     a jdeme     a vybíráme

A počítá se...

počtáři...     ...a peníze

ZDE JSOU VÝSLEDKY

A OPĚT REKORDNÍ !!!

POROVNÁNÍ S MINULÝMI ROČNÍKY

 

VÝSLEDKY VOLBY DO FARNÍ RADY

 

 

Varhanní koncert

varhanní koncert

Poslechněte si:

Tokáta D moll                                  Tokáta a fuga D dur (improvizace)
J. S. Bach                                                          Tomáš Nováček

25. května 2014

 

 

FARNÍ DEN OBRAZEM

24. května 2014

občerstvení   faráři a starosta     skákadla

hudba     překvapení     fotbal

squadra nostra (rosso e verde)     host     schola

foto Karel Pavlíček

 

ŽEHNÁNÍ VARHAN V BUDIŠOVĚ
A ZASVĚCENÍ STUDNIC SV. FLORIÁNOVI

 

V neděli 4. května při mši sv. v 10 hodin
proběhlo v budišovském farním kostele
ŽEHNÁNÍ NOVÝCH VARHAN

Hostem byl
Mons. ThLic. Václav Slouk
farář, děkan brněnský
kanovník Královské stoliční kapituly svatého Petra a Pavla v Brně

varhany     host přichází     setkání s varhaníkem

žehnání varhan     žehnání varhan     mše sv.

kostel v Budišově     varhany s varhaníkem     Mons. Sloukovi děkujeme
 

Ve 14.30 hodin byla ve Studnicích
MŠE SV. K ZASVĚCENÍ OBCE SV. FLORIÁNOVI
K Mons. Sloukovi přibyl velkomeziříčský děkan
P. Lukasz Szendzielorz
a bývalý farář budišovský
P. Václav Novák

P. Václav je tady     zahájení u obecního úřadu     vychází průvod

studničtí hasiči     mše sv.     Mons. Slouk a P. Prajka

P. Novák a P. Sziendzielorz     čtení     čtení

P. Novák a Mons. Slouk     hasiči     mše sv.

studničtí     po mši sv.     průvod

před hasičkou     před obecním úřadem      Studnice
 

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V BUDIŠOVSKÉ FARNOSTI

4. ledna 2014

v budišovském kostele     v budišovském kostele      příprava

koledníci     koledníci     koledníci

budišovský farář     požehnání     koledníci

vykročení     vykročení     před kostelem

malí koledníci     pf 2014

Výsledky budou po spočtení 15. ledna.

UŽ JSOU TADY

 

MISIJNÍ NEDĚLE V BUDIŠOVĚ

20. října 2013

vstup     misijní neděle     zahájení

afrika     amerika     asie

austrálie     evropa     dary

dary     mše sv.     schola

kostel v Budišově     misijní neděle     midijní neděle

 

 

BIŘMOVÁNÍ V PYŠELU

Svátost biřmování mohli v Pyšelu vidět již před 40 roky. V sobotu 5. září 2013 měli tuto možnost opět. Adeptů přijetí této svátosti bylo v pyšelské farnosti poprvé o něco více (15:10) než v té budišovské, takže slavnostně vyzdobený farní kostel sv. Barbory v Pyšelu přivítal 25 biřmovanců s jejich kmotry, rodinnými příslušníky, dalšími farníky z Pyšelu a Budišova i jejich hosty.

Svátost uděloval generální vikář brněnské diecéze Mons. Mgr. Jiří Mikulášek, přítomni byli i bývalý správce výše jmenovaných farností P. Mgr. Václav Novák, jejich nový správce P. Mgr. Miroslav Prajka, velkomeziříčský děkan P. ThDr. Lukasz Andrzej Szendzielorz, rudíkovský farář P. Mgr. Václav Knotek i budišovský rodák, administrátor farností Fryšava a Sněžné, P. Mgr. Jiří Janoušek.

Funkci ceremoniáře vykonával jáhen PhDr. et ThDr. Radek Mezuláník, Ph.D., bývalý redaktor rádií Trans World Radio a Rádio Proglas, autor cyklů o médiích pro ČT a dalších pořadů, bývalý člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, současný člen Rady České televize, vedoucí Katedry mediálních studií Univerzity J. A. Komenského v Praze, soudce Diecézního církevního soudu v Brně (výčet si nečiní nároky na úplnost).

Po přijetí svátostí biřmování a Eucharistie biřmovanci poděkovali generálnímu vikáři, děkanovi, bývalému i novému faráři a (last not least) hlavní organizátorce toho všeho Mgr. Martině Brestovské z Pyšelu.

Slavnostní oběd se konal v sále budišovské školy, kde si všichni aktéři slavnosti mohli vzájemně popovídat.

Více fotky:

biřmovanci s kmotry     biřmovanci s kmotry     vstup

zahájení     při zahájení     evangelium

Otec generální vikář     biřmování     biřmování

biřmování     biřmování     biřmování

biřmování     biřmování     biřmování

biřmování     mše sv.     poděkování Otci generálnímu vikáři

poděkování děkanovi     poděkování bývalému faráři     poděkování novému faráři

poděkování Martině Brestovské     společně     ve větru

slavnostní oběd     rozloučení Otce Mikuláška     Otec děkan s budišovskými duchovními správci

 

 

Na konci srpna 2013 odchází P. Mgr. Václav Novák
z Budišova a Pyšelu
do Kněžic a Heraltic

v úterý 3. září 2013 na mimořádné mši sv. v 17.30 hodin

byl uveden v budišovském kostele

P. Miroslav Prajka
kaplan z Velkého Meziříčí

 

V sobotu 24. srpna od 17 hodin
proběhlo na farní zahradě
rozloučení P. Václava s farníky

Služby P. Mgr. Václava Nováka pro budišovskou farnost i pro městys Budišov ocenil starosta městyse Petr Piňos. Pan farář dostal obrázky, poté i fotografie, strom
a k jeho nadcházejícím narozeninám i dort (kdo chce, může si spočítat).

V průběhu odpoledne si i zatančil, řídil vůz i si zazpíval.

Hle:

dostal obrázky     dostal strom     dostal dort

zatančil     zatančil     zatančil

řídil vůz     zatančil     si zazpíval

 

FARNÍ DEN 2013:

FARNÍ DEN - pozvánka

Farní den v sobotu 18. května 2013 proběhl za hezkého, ne moc horkého počasí.
Na farní zahradě byly připraveny hry, stolní tenis, fotbal in- i outdoor, občerstvení, hudba
a také hodnotná tombola.

farní den     stolní fotbal i tenis     hudba

občerstvení     stolní fotbal     tombola

fotbal     fotbal na farské zahradě     co vyhrajeme?

hodnotná tombola     výhra     tombola

Hlavní atrakcí odpoledne však bezesporu bylo divadlo. Scénka o Sněhurce zaujala úplně všechny, i herce. Komentáře netřeba.

vypravěč     režisér     trpaslíci

královna a Sněhurka     otrávili Sněhurku     princ

resuscitace     Sněhurka žije     děkujeme

herci

Kvečeru dorazil i P. Ing. Mgr. Pavel Konzbul, Dr., který vyučuje
na Pedagogické fakultě MU v Brně, a měl u nás přednášku o posmrtném životě.
Farní klubovna nebyla nikdy tak přecpána.

P. Pavel Konzbul

 

PUBLIKACE O P. JANU SLABÉM v pdf

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
proběhla ve farnosti v sobotu 5. ledna
kromě Rohů, kde byla v sobotu 12. ledna

výsledky sbírky

 

obec

na obyv.

Budišov

27 827

23,29

Hodov

13 679

47,83

Kamenná

9 221

43,91

Nárameč

9 200

25,70

Studnice

6 091

41,16

Rohy

3 440

29,40

farnost

69 458

30,02

Kojatín

3 733

48,48

Valdíkov

1 930

18,56

CELKEM

75 121

30,11

 

 HISTORIE SBÍRKY

 

FOTOREPORTÁŽ 2013

Tříkrálová sbírka

příprava v kostele          v boční lodi          požehnání

jde se na to          zahájení je u konce          vyhnání do větru

už nemůžem          už se de          černý vzadu

 foto L. Dokulil