#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

 

PLATNÝ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE najdete v DOKUMENTECH MĚSTYSE - územní plán

 

 

Zde je k nahlédnutí návrh nového Územního plánu Budišov, který bude platný po schválení zastupitelstvem

(v současné době v projednávání):

 

Základní části pro rychlé nahlédnutí:          textová část               hlavní výkres

 

Úplný návrh (všechny části) je uložen na Městském úřadě Třebíč

 

Určený zastupitel pro projednávání územního plánu s pořizovatelem: Ing. Ladislav Dokulil