#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání

Typ: ostatní
Oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání ve školním roce 2015 - 2016

306 Budišov 675 03, tel.: 568 875 131

 

Oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání

ČJ. 395 /2015

Ředitelka školy jako zástupce příslušného správního orgánu rozhodla v souladu s ust. § 34 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení o žádosti přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Budišov, příspěvková organizace od následujícího školního roku 2015– 2016 takto:


 

 • Registrační číslo:

   

  Reg. číslo 0115

  Přijat

  Reg. číslo 0215

  Přijat

  Reg. číslo 0315

  ___

  Reg. číslo 0415

  Přijat

  Reg. číslo 0515

  Přijat

  Reg. číslo 0615

  Přijat

  Reg. číslo 0715

  Přijat

  Reg. číslo 0815

  Přijat

  Reg. číslo 0915

  Přijat

  Reg. číslo 1015

  Přijat

  Reg. číslo 1115

  Přijat

  Reg. číslo 1215

  ____

  Reg. číslo 1315

  Nepřijat

  Reg. číslo 1415

  Nepřijat

  Reg. číslo 1515

  Přijat

  Reg. číslo

  1615

  Nepřijat

 

 

 

 

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 15. 4. 2015 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno dne 15. 4. 2015 na webových stránkách školy materska-skola . Tímto dnem začíná běžet lhůta na odvolání. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru školství, mládeže a sportu Kraje Vysočina a to podáním učiněným u ředitelky školy, která toto rozhodnutí vydala.

 

V Budišově dne 15. 4. 2015 Mgr. Jitka Pisková

zastupující ředitelka

 

 

 

 

 

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí si můžete vyzvednout 24. 4. 2015 v mateřské škole Budišov, po tomto datu Vám bude doručeno na adresu trvalého pobytu.

Při uvolnění místa budou odmítnuté žádosti znovu posouzené. 


Vytvořeno: 15. 4. 2015
Poslední aktualizace: 24. 3. 2017 03:43
Autor: Marie Homolová