#
#
#
#
#
#
#
#
#

Obsah

 

Mateřská škola Budišov-příspěvková organizace

306 Budišov 675 03, tel.: 568 875 131

 

Oznámení rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání k 1. září 2018

Č. j.: 105/2018

Ředitelka školy Bc. Michaela Večeřová, jako zástupce příslušného správního orgán rozhodla v souladu s ust. § 34 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení o žádosti přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Budišov, příspěvková organizace takto:

 

Registrační číslo:

 

Reg. číslo 0418

Přijat

Reg. číslo 0718

Přijat

Reg. číslo 0818

Přijat

Reg. číslo 0918

Přijat

Reg. číslo 1218

Přijat

Reg. číslo 1318

Přijat

Reg. číslo 1418

Přijat

Reg. číslo 1518

Přijat

Reg. číslo 1718

Přijat

Reg. číslo 1818

Přijat

 

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 23. 5. 2018 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno dne 23. 5. 2018 na webových stránkách školy materska-skola/aktuality. Tímto dnem začíná běžet lhůta na odvolání. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru školství, mládeže a sportu Kraje Vysočina, prostřednictvím ředitelky školy, která toto rozhodnutí vydala.

 

 

V Budišově dne 23. 5. 2018                                                                    Bc. Michaela Večeřová

ředitelka mateřské školy