Obsah

Mateřská škola Budišov-příspěvková organizace, 306 Budišov 675 03

Oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání

 

Ředitelka školy jako zástupce příslušného správního orgán rozhodla v souladu s ust. § 34 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení o žádosti přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Budišov, příspěvková organizace od následujícího školního roku 2017 – 2018 takto:

Registrační číslo:

 

0117

Přijat

0217

Přijat

0317

Přijat

0417

Přijat

0617

Přijat

0817

Přijat

0917

Přijat

1117

Přijat

1217

Přijat

1417

Přijat

1517

Přijat

1617

Přijat

1717

Přijat

1817

Přijat

1917

Přijat

Rozhodnutí o přijetí si můžete na vlastní žádost vyzvednout 1. 6. 2017 od 14:30 do 15:00 hod. mateřské škole Budišov.

 

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 29.5. 2017 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno dne 29.5. 2017 na webových stránkách školy organizace/materska-skola/aktuality/.

 

Bc. Michaela Večeřová
ředitelka mateřské školy

 

Akce na školní rok 2016/2017: