#
#
#
#
#
#
#
#
#

Obsah

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

 

Mateřská škola Budišov-příspěvková organizace

306 Budišov 675 03, tel.: 568 875 131

 

Oznámení rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání k 1. září 2019

Č. j.: 135/2019

Ředitelka školy Bc. Michaela Večeřová, jako zástupce příslušného správního orgán rozhodla v souladu s ust. § 34 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení o žádosti přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Budišov, příspěvková organizace takto:

Registrační číslo:

 

Reg. číslo 0119

Přijat

Reg. číslo 0219

Přijat

Reg. číslo 0419

Přijat

Reg. číslo 0519

Přijat

Reg. číslo 0619

Přijat

Reg. Číslo 0719

Přijat

Reg. číslo 0819

Přijat

Reg. číslo 0919

Přijat

Reg. číslo 1019

Přijat

Reg. číslo 1219

Přijat

                Reg. číslo 1519

Přijat

                Reg. číslo 1819

Přijat

                Reg. číslo 2119

Přijat

                Reg. číslo 2219

Přijat

                Reg. číslo 2319

Přijat

                Reg. číslo 2419

Přijat

                Reg. číslo 2519

Přijat

                Reg. číslo 2619

Přijat

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 23. 5. 2019 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno dne 23. 5. 2019 na webových stránkách školy materska-skola/ aktuality. Tímto dnem začíná běžet lhůta na odvolání. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru školství, mládeže a sportu Kraje Vysočina, prostřednictvím ředitelky školy, která toto rozhodnutí vydala.

 

V Budišově dne 23. 5. 2019                                                                   Bc. Michaela Večeřová (ředitelka mateřské školy)